... امروز: پنجشنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۳

تامین مالی

ایده پردازی تامین مالی
توسعه کسب و کار | Business Development
سرمایه گذاری سری A، B، C: چگونه کار می کند ؟

سرمایه گذاری سری A، B، C: چگونه کار می کند ؟ یک استارتاپ با یک ایده کسب و کار درخشان قصد دارد عملیات خود را راه اندازی کند. این شرکت از...

ایده پردازی تامین مالی
توسعه کسب و کار | Business Development
تامین مالی سرمایه چیست؟

تامین مالی سرمایه چیست؟ تامین مالی سرمایه پولی است که وام دهندگان و صاحبان سهام برای نیازهای روزانه و بلندمدت به یک تجارت ارائه می کنند. تامین مالی سرمایه یک شرکت...

ایده پردازی تامین مالی
توسعه کسب و کار | Business Development
سرمایه راه اندازی چیست؟

سرمایه راه اندازی چیست؟ اصطلاح سرمایه راه اندازی به پولی اطلاق می شود که توسط یک شرکت جدید به منظور تامین هزینه های اولیه آن جمع آوری می شود. کارآفرینانی که می...

ایده پردازی تامین مالی
توسعه کسب و کار | Business Development
تامین مالی یا سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟

سرمایه خطرپذیر (VC) چیست؟ سرمایه گذاری مخاطره آمیز (VC) نوعی سرمایه خصوصی و نوعی تامین مالی است که سرمایه گذاران به شرکت های راه اندازی و کسب و کارهای کوچکی که تصور...

ایده پردازی تامین مالی
توسعه کسب و کار | Business Development
تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی برخلاف تامین مالی شخصی یا بوت استرپینگ استفاده از مقادیر اندک سرمایه از سوی تعداد زیادی از افراد برای تامین مالی یک سرمایه گذاری تجاری جدید است....

ایده پردازی تامین مالی
توسعه کسب و کار | Business Development
بوت استرپینگ یا تامین مالی شخصی چیست؟

بوت استرپینگ چیست؟ بوت استرپینگ وضعیتی را توصیف می کند که در آن یک کارآفرین شرکتی را با سرمایه اندک و با تکیه بر پولی غیر از سرمایه گذاری های خارجی راه...

صفحه اصلی
تماس