... امروز: یکشنبه - ۰۶ اسفند - ۱۴۰۲

مدیریت

ایده پردازی و مدیریت عملیات توسعه کسب و کار
توسعه کسب و کار | Business Development
مدیریت عملیات (OM) چیست و چه کاری انجام می دهد ؟

مدیریت عملیات (OM) چیست؟ مدیریت عملیات (OM) مدیریت شیوه های تجاری برای ایجاد بالاترین سطح کارایی ممکن در یک سازمان است. به تبدیل مواد و نیروی کار به کالاها و خدمات...

ایده پردازی توسعه کسب و کار
توسعه کسب و کار | Business Development
برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) چیست ؟

برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) چیست؟ برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) فرآیند مستمر برنامه ریزی سیستماتیک پیش رو برای دستیابی به استفاده بهینه از ارزشمندترین دارایی سازمان یعنی کارکنان با...

ایده پردازی توسعه کسب و کار
توسعه کسب و کار | Business Development
C-Suite چیست؟

C-Suite چیست؟ C-suite، یا C-level، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و مجموعه ای از مهم ترین مدیران ارشد یک شرکت را توصیف می کند. C-suite نام خود را...

ایده پردازی توسعه کسب و کار
توسعه کسب و کار | Business Development
دسته بندی انواع مدیریت عالی چیست؟

مدیریت عالی چیست؟ مدیریت عالی شامل افراد و تیم هایی است که مسئول تصمیم گیری های اولیه در یک شرکت هستند. خوراکی های کلیدی مدیریت عالی شامل افراد و تیم...

صفحه اصلی
تماس